До LITIKO звернувся старий клієнт — всесвітня страхова компанія. Згідно чинного законодавства, страховики в Україні мають регулярно подавати до НБУ звітність по своїй діяльності. А це, на хвилиночку, близько 25 різних звітів.

Найбільш складним для заповнення серед них є документ IR4 «Дані про показники діяльності зі страхування», затверджений постановою Правління Національного банку України № 123 від 25.11.2021 р. Це квартальний звіт із підсумком від початку року, що містить величезну кількість показників, серед яких:

  • види страхування;
  • типи страхувальників;
  • види страхових ризиків;
  • інші коди.

Звіт IR4 співробітники страхової компанії до початку впровадження автоматизації формували у напівавтоматичному режимі. Виглядало це так.

Протягом звітного періоду відповідальна особа (в компанії за цей звіт відповідає бухгалтер) отримує від спеціалістів різних підрозділів дані у вигляді екселівських табличок. Їх близько десяти або, навіть, більше: за видами діяльності, за ризиками, договорами за страховиками, договорами страхування, договорами перестрахування тощо. Після чого бухгалтер практично вручну зводить отримані дані в свою велику ексель таблицю і формує кінцевий файл звіту IR4. Частину даних вона самостійно шукає в ERP.

Потім загальний звіт переводиться у xml-формат і за допомогою програми подання електронної звітності відправляється в НБУ.

Як видно, головна проблема процесу формування звіту IR4 — це досить кропітка, тривала у часі робота. Відповідальна особа витрачає тижні на підготовку данного документу. В той же час міні-звіти від підрозділів компанії також вимагають багато годин на впорядкування даних і подання їх бухгалтеру.

Зміни, з яких почали роботу

Оскільки інформація до ERP надходить з різних джерел — частина показників заповнюється за даними бухгалтерського обліку, а частина береться з документів, наприклад, договорів страхування — підсумкові дані просто опиняються у різних місцях.

Зараз ми працюємо над створенням в ERP інтерфейсу, який збиратиме всі необхідні показники з цієї системи, самостійно заповнюватиме всі колонки і формуватиме звіт IR4. Тобто програма сама розкладе дані з ERP за тими показниками, які потрібні для загального звіту.

Результат, який отримає клієнт

Коли всі дані заповнені, звіт IR4 формуватиметься за лічені хвилини. Екселівський файл, який раніше заповнювався вручну, тепер формуватиметься автоматично. Якщо виникне потреба переглянути деталізацію — дрібні файли, які створюють співробітники підрозділів — це можна зробити безпосередньо у програмі.

Після формування звіту IR4 в екселі, бухгалтер переводить його в xml-формат і завантажує в систему електронної звітності НБУ.

До нашого впровадження звіт збирався протягом кількох тижнів, але після цей процес займатиме лише кілька годин. Це максимальний час, що враховує додаткову перевірку окремих показників. Погодьтеся, результат «від кількох тижнів до кількох годин» викликає захоплення, особливо у нашій сучасності, коли «час = гроші».

В результаті такої оптимізації отримуємо, як мінімум, дві вигоди:

  1. Істотно зменшується час, який відповідальна особа витрачає на підготовку звіту IR4 для надання до НБУ.
  2. Люди відповідальні за міні-звіти в підрозділах, отримують часовий ресурс для важливої ​​аналітичної роботи та планування.
А що далі?

Це лише перший автоматизований звіт, який суттєво полегшить роботу співробітників страхової компанії. Надалі клієнт планує прискорити формування та подання решти обов’язкових звітів до контролюючих органів.