Тривалість проекту – 6 місяців
Обсяг проекту – близько 594 людино/годин
Кількість користувачів – 50 чол

На момент звернення до нас у замовника вже була добре налаштована силами власного IT-відділу облікова система 1С:Управління виробничим підприємством. Але оскільки клієнт запускав новий напрямок діяльності – виробництво вівсяних і пшеничних пластівців, виникла необхідність за короткий проміжок часу доналаштувати облікову систему.

Мета та задачі проекту

Основним завданням, поставленим перед нами, було налаштування інтерфейсу планування продажів, закупівель і виробництва, які в компанії велися в простих екселевских таблицях.

До проекту з боку клієнта був залучений фінансовий директор, який виступав куратором та постановником бізнес-задач, а також ІТ-відділ – як тестувальників і приймачів робіт. Ми зі свого боку залучили професійних IT-розробників – групу партнерів з ТОВ “ІНГРЕСС СЕРВІС КО”.

Бізнес-процес До впровадження та Після

На першому етапі нами був підготовлений Довідник властивостей номенклатури в тому числі:

  • розмір мінімальних запасів;
  • розмір мінімальної партії;
  • термін поставки в днях.

Створили різні атрибути в планах і звітах, що дозволило нам перейти до наступного етапу впровадження – налаштування планування продажів.

В рамках другого етапу виконали модифікацію вже існуючого в системі документа План продажів відповідно до потреб підприємства і розробили інструкції для кінцевих користувачів.

На третьому етапі – Планування закупівель – виконали модифікацію існуючого в системі документа План закупівель відповідно до побажань і задач клієнта, автоматизувавши процес його формування відповідно до Плану виробництва.

На четвертому етапі, який тривав майже чотири місяці, ми налаштували планування виробництва. Виконали модифікацію існуючого в системі документу План виробництва, який автоматично обробляє заявки і відвантаження, розробили різні таблиці звітності в частині формування:

  • річного плану виробництва з розбивкою по місяцях;
  • щомісячних планів за певний необхідний діапазон дат;
  • тижневих планів.

Також розробили Коригування виробничого плану для формування задач виробничим змінам. Створили інструкції з планування виробництва, включаючи розрахунок собівартості продукції і ціни.

Результати реалізації проекту
  • Замовник отримав План закупівель, який автоматично формується на основі Плану виробництва з відображенням усіх атрибутів і властивостей продукції.
  • Економія робочого часу працівників, відповідальних за планування.
  • Виключення різних помилок з оперуванням даних (вартісні, кількісні, якісні показники, виконання термінів).
  • Уникнення простою виробництва.

“Серед особливостей даного проекту можна виділити ефективну взаємодію як із бізнес-замовником, так і з дуже професійним підрядником. Комунікація з клієнтом була оперативною, оскільки велася через нашу внутрішню систему інцидентів та в їх системі Бітрікс24, і конструктивною, задачі чіткі та зрозумілі, так як замовник дуже добре знав систему 1С:Управління виробничим підприємством”, – Оксана Чернявська, керівник відділу технічної підтримки LITIKO LLC.