Галактика ERP

Ефективне управління ресурсами підприємства — запорука розвитку вашого бізнесу. Інформаційна система «Галактика ERP» допомагає виконувати задачі з управління підприємством, організує єдиний інформаційний простір.

«Галактика ERP» забезпечує оперативне управління та стратегічне планування відповідно до концепції Enterprise Resource Planning (ERP, Планування ресурсів підприємства). Система створена з урахуванням вимог українського законодавства в частині ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також формування необхідної статистичної звітності.

Володіє високою продуктивністю, широкими функціональними можливостями, забезпечує керівництво компанії оперативною інформацією для прийняття ефективних бізнес-рішень, дозволяє гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни в діяльності підприємства.

Система орієнтована на середні і великі підприємства, має потужний блок для управління виробництвом, автоматизації корпорацій та холдингів.

Переваги системи «Галактика ERP»
01
Оперативне вирішення облікових та управлінських задач
Проведення консолідації та всебічного бізнес-аналізу даних за рахунок вбудованого OLAP — інструменту для формування різних видів звітів
02
Висока масштабованість та продуктивність
«Галактика ERP» однаково ефективно та безперебійно працює незалежно від числа користувачів та впроваджених компонентів системи.
03
Гнучкість в умовах змін бізнес-середовища
Система володіє широким набором інструментів настройки та інтеграції, її кастомізація проводиться бізнес-аналітиками, а не програмістами. Підтримує українські національні стандарти бухобліку (НСБО) та міжнародні стандарти фінансової звітності (автоматизація МСФЗ).
04
Інтеграція зі сторонніми програмами
Технологічні можливості впровадження системи дозволяють замовникам мінімізувати інвестиційні та часові витрати, що значно скорочує терміни окупності проекту
05
Відповідність стандарту MRP-II (планування виробничих ресурсів)
Система оперативного та фінансового планування забезпечує наявність матеріалів для виробництва в потрібний час і в необхідній кількості, а також підтримує систему синхронного планування виробництва APS.
06
Підтримка сервіс-орієнтованої архітектури (SOA)
Підтримує роботу в 2-х та 3-х рівневій архітектурі, з можливістю настройки варіантів доступу користувачів до даних. Можливість віддаленого доступу до системи, включаючи використання каналів зв'язку з маленькою пропускною спроможністю
Функціональні можливості
Впровадження ERP-системи проходить в короткі терміни та з мінімальними для компанії ризиками. Підприємства-замовники в середньому окупають витрати на ІТ-проект за 6-8 місяців.
Управління фінансами, бюджетування
Управління виробництвом
Управління персоналом
Управління логістикою та ланцюгами поставок
Бухгалтерський і податковий облік
Управління активами
Підсистеми «Галактика ERP»

«Галактика ERP» включає різні програмні модулі, які відповідають за автоматизацію конкретних профільних задач. Завдяки цьому замовники можуть купувати тільки дійсно необхідний їм функціонал, не переплачуючи за ті блоки системи, які підприємство не планує використовувати. З іншого боку така структура системи дозволяє поетапно вводити в експлуатацію та купувати ліцензії на компоненти системи, що економить обігові кошти замовника, та дозволяє отримати перший результат протягом 3-4 місяців

Дозволяє управляти замовленнями та закупівлями, постачанням і збутом, усіма запасами та складом, взаємовідносинами підприємства з постачальниками і одержувачами продукції і послуг, а також здійснювати контроль взаєморозрахунків.

 • Дозволяє приймати і попередньо обробляти інформацію про замовлення, визначати джерела, планувати та оптимізувати виконання замовлення, а також моніторити доставку замовлення споживача;
 • Розраховує потреби в матеріальних ресурсах, здійснює оптимізацію обсягів, маршрутів і умов поставки сировини та матеріалів, а також реєстрацію вантажних митних декларацій;
 • Допомагає ефективно управляти запасами підприємства, в тому числі визначати розміри запасів і прогнозувати дефіцити з урахуванням динаміки продажів за період;
 • Дозволяє управляти інфраструктурою складу, потоками руху матеріальних цінностей всередині складу.
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку проводиться відповідно до вимог національного законодавства в області бухгалтерського та податкового обліку;
 • Підтримує міжнародні стандарти (IAS, US GAAP) в області ведення обліку та формування звітності;
 • Дозволяє налаштовувати аналітичний облік, який відповідає вимогам законодавства та бізнесу;
 • Формує повний спектр бухгалтерської, податкової та статистичної звітності, представляючи її в електронному форматі;
 • Автоматизує ведення паралельного обліку в декількох варіантах планів рахунків.

Охоплює всі бізнес-процеси, пов’язані з фінансовими потоками. Забезпечує потреби компанії, необхідні для ефективного менеджменту.

 • Вирішує задачі планування та моделювання різних типів бюджету, їх погодження та затвердження, збір і аналіз фактичних даних виконання бюджету;
 • Ефективно управляє фінансовими потоками компанії, дозволяє визначати оптимальний план надходження та витрачання грошей та його коригування;
 • Відповідає за контроль лімітованих показників бюджету;
 • Консолідує фінансову звітність від різних підрозділів в підсумкову звітність компанії;
 • Дозволяє робити розрахунки, інтерпретацію та аналіз основних фінансових показників;
 • Допомагає аналізувати та оцінювати фінансовий стан підприємства на основі оперативної інформації.

Ефективно планує виробничу діяльністю підприємства на основі стандарту MRP-II (Manufacturing Resource Planning II). Система моніторить витрати, управляє собівартістю, надає достовірну оцінку виробничих планів та досягнутих результатів.

 • Обробка замовлень клієнтів і внутрішніх підрозділів ведеться в складі єдиного портфеля замовлень, що підвищує точність планування відвантажень, дозволяє оперативно реагувати на зміни попиту.
 • Ведення об’ємно-календарного планування основного виробництва, формування виробничої програми підприємства;
 • Оцінює завантаження виробничих потужностей, розраховує забезпеченість виробничої програми матеріальними та трудовими ресурсами;
 • Дозволяє проводити розрахунок потреби в покупних матеріалах та комплектуючих виробах з урахуванням стану запасів.

Підтримує управлінську концепцію HCM (Human Capital Management), відповідно до якої персонал компанії — це актив, який ефективно використовується підприємством для досягнення своїх стратегічних задач.

 • Дозволяє вести графіки робіт, табельний облік робочого часу кожного співробітника;
 • Здійснює розрахунок зарплати, нарахувань, утримань та податків на ФОП;
 • Зберігає будь-яку інформацію, яка пов’язана зі структурою підприємства, штатного розкладу, відомостями про співробітників.

Напрацьовані технологічні рішення та методики проведення робіт по автоматизації підприємств різних галузей економіки лягли в основу таких галузевих рішень, як:

 • Нафтогазовий комплекс;
 • Машинобудування;
 • Харчова промисловість;
 • Управління транспортом;
 • Управління Будівництвом;
 • Управління Агрохолдингом;
 • Страхування.
 • Забезпечує режим оперативного спільного використання частини інформації БД кількома підприємствами в рамках корпоративної структури організації;
 • Дозволяє розмежовувати права доступу до модулів системи, таблиць, записів і полів бази даних;
 • Здійснює оперативне спостереження за діями користувачів в системі Галактика ERP, дозволяє вести автоматичну реєстрацію дій користувачів по модифікації БД і, при необхідності, втрутитися в дії користувачів.
 • Обмінюється базами даних між офісами, які розташовані в територіально віддалених локальних обчислювальних мережах, а також зі сторонніми організаціями та банками.

Дозволяє налаштовувати роботу з декількома юридичними особами (філіями) в одній базі даних.

Інтеграції Галактика ERP
Галактика ERP працює на
Модулі
Механізми
Платформа
Замовити демонстрацію
Вам потрібно автоматизувати бізнес-процес? Залиште свій телефон і наш менеджер запропонує вам варіанти вирішення вашої задачі
Обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона и через 20 минут мы вам перезвоним

Зворотній дзвінок

Залиште свій номер телефону і протягом 20 хвилин ми вам передзвонимо

Хочете дізнатися як прискорити бізнес процеси і отримати X2 продуктивності компанії?
Залиште заявку і фахівець Олександр передзвонить до вас найближчим часом