Планування відпусток

Планування відпусток працівників - одна з важливих складових завдання планування зайнятості персоналу. Технічне рішення «Планування відпусток» дозволяє автоматизувати процеси створення графіка відпусток на підприємстві та оформлення додаткових відпусток відповідно до трудового законодавства України.

Технічне рішення «Планування відпусток» дозволяє виконувати наступні операції:

Опис роботи

Формування графіка щорічних відпусток

Щорічно, у встановлену дату в Компанії починається процес формування графіка відпусток на наступний рік. Система автоматично розсилає всім користувачам завдання на заповнення графіків відпусток.

Працівники, які мають облікові записи в Системі, самостійно створюють свої графіки щорічних відпусток. Графіки відпусток працівників, які не мають облікові записи, створюють відповідальні користувачі – табельщики.

Всі створені графіки працівників групуються по підрозділах і відправляються на узгодження керівникам структурних підрозділів.

Після узгодження графіків всіх структурних підрозділів по кожній службі / департаменту автоматично формується документ «Графік відпусток Служби / Департаменту», який відправляється на затвердження керівнику служби.

Після затвердження графіків всіх служб автоматично формується зведений графік відпусток організації, який відправляється на затвердження співробітнику відділу кадрів, відповідального за графік відпусток.

У будь-який момент відповідальний співробітник відділу кадрів може сформувати звіт з переліком працівників, які не створили графіки відпусток.

Схема бізнес-процесу формування графіка відпусток

Довідник Графіки відпусток містить графіки відпусток співробітників. Записи в довіднику створюються окремо для кожного працівника.

Картка довідника Графіки відпусток містить реквізити, необхідні для планування щорічної відпустки і його розподілу —  кількість днів в рахунок майбутнього періоду і за рахунок відпусток минулих років.

При створенні графіка співробітником Система контролює виконання умов:

Картка довідника Графіки відпусток

Для зручності користувача розроблений спеціальний інтерфейс календаря, безпосередньо в якому вибираються дати початку і закінчення запланованих відпусток.

Календар
Картка довідника святкових днів
Приклад графіка відпусток Служби (Департаменту)
Приклад зведеного графіка відпусток Компанії
Приклад звіту «Працівники, які не створили графік відпусток»
Оформлення щорічної основної відпустки

За встановлену кількість днів до дати початку запланованої за графіком відпустки працівник отримує завдання зі вкладеною карткою довідника Відпустки. Картка відпустки створюється Системою автоматично на підставі даних, введених на етапі створення графіка відпусток.

Залежно від рішення працівника відпустка вирушає на узгодження з безпосереднім керівником або скасовується.

Після узгодження відпустки з керівником відповідальний співробітник відділу кадрів отримує завдання на формування наказу про відпустку.

Після виконання завдання на формування наказу інформація про відпустку передається в облікову систему.

Співробітники, які були прийняті на роботу після затвердження графіка відпусток компанії мають можливість вручну створити картку відпустки і відправити її на узгодження по типовому маршруту.

Картка довідника Відпустки
Оформлення додаткової відпустки

Для оформлення додаткової відпустки співробітники створюють записи в довіднику Відпустки і відправляють їх на узгодження по типовому маршруту.

Після узгодження з керівником і перевірки умов відпустки співробітником відділу кадрів відповідальний співробітник отримує завдання на формування наказу про відпустку.

Після виконання завдання на формування наказу інформація про відпустку передається в облікову систему.

Залежно від виду відпустки Система контролює виконання умов його надання:

Довідник Види відпусток

Кожному виду відпустки відповідає одна або кілька підстав надання такої відпустки.

Картка довідника Підстави надання відпусток

Для ведення залишків відпусток розроблений спеціальний довідник. Дані в довіднику Залишки відпусток заповнюються шляхом імпорту з облікової системи і оновлюються щодня за розкладом.

Довідник Залишки відпусток
Картка довідника Залишки відпусток
Бізнес-ефект
Наші послуги

Ми беремо на себе відповідальність за кожен проект і гарантуємо вам реальний результат – впровадження програмних рішень в короткі терміни, з фіксованим бюджетом та мінімальними ризиками

IT-консалтинг

Надаємо рекомендації і пропозиції, як успішно впровадити і в подальшому використовувати системи автоматизації управління

Автоматизація управління бізнесом

Впровадження комплексних ERP систем, а також окремих рішень, що дозволяють автоматизувати той чи інший напрямок діяльності підприємства

Обслуговування та підтримка

Супровід і технічна підтримка управлінських та бухгалтерських систем після завершення проекту впровадження або гарантійного терміну обслуговування

Замовна розробка

Розробка мобільних і Web-додатків, корпоративних порталів та e-commerce (інтернет-магазинів)

Дізнайтеся, які бізнес-завдання вашої компанії можна вирішити за допомогою автоматизації бізнес-процесів

    Зворотній дзвінок

    Залиште свій номер телефону і через 20 хвилин ми вам передзвонимо

    Отримавати консультацію по рішенню
    Планування відпусток